ربات های چهار محوره

  • Four Axis Robot Series

    سری چهار ربات

    ربات های چهار محور سری ربات های چهار محوره JZJ100B-230 100KG ربات های چهار محوره JZJ25B-180 25KG ربات های چهار محوره JZJ15B-140 15KG معرفی مختصر ربات کنترل اتوماتیک: 1. ربات بارگیری و تخلیه دامنه بار زیادی از چند کیلوگرم دارد تا چند صد کیلوگرم 2. سرعت دویدن سریع و قابل تنظیم است. 3. عملکرد انعطاف پذیر ، می تواند کارهای پیچیده رسیدگی و بارگیری و تخلیه را انجام دهد. 4. قابلیت اطمینان بالا و ...