کاسه مولیبدن

  • MO Molybdenum bowl 1

    کاسه مولیبدن MO 1

    کاربرد و محبوبیت علمی مولیبدن مولیبدن یک عنصر فلزی است ، نماد عنصر: Mo ، نام انگلیسی: مولیبدن ، شماره اتمی 42 ، یک فلز VIB است. چگالی مولیبدن 10.2 گرم در سانتی متر مکعب است ، نقطه ذوب 2610 ℃ و نقطه جوش 5560 است. مولیبدن نوعی فلز سفید نقره ای ، سفت و سخت ، دارای نقطه ذوب بالا و هدایت حرارتی بالا است. در دمای اتاق با هوا واکنش نمی دهد. به عنوان یک عنصر گذار ، تغییر حالت اکسیداسیون آن آسان است ، ...
  • MO Molybdenum bowl 2

    کاسه مولیبدن MO 2

    کاربرد و محبوبیت علمی مولیبدن مولیبدن یک عنصر فلزی است ، نماد عنصر: Mo ، نام انگلیسی: مولیبدن ، شماره اتمی 42 ، یک فلز VIB است. چگالی مولیبدن 10.2 گرم در سانتی متر مکعب است ، نقطه ذوب 2610 ℃ و نقطه جوش 5560 است. مولیبدن نوعی فلز سفید نقره ای ، سفت و سخت ، دارای نقطه ذوب بالا و هدایت حرارتی بالا است. در دمای اتاق با هوا واکنش نمی دهد. به عنوان یک عنصر گذار ، تغییر حالت اکسیداسیون آن آسان است ، ...