فشار بالا را فشار دهید پایین (سری HX)

  • Pull Down High Speed Press (HX series)

    فشار بالا را فشار دهید پایین (سری HX)

    مطبوعات دنده دو لنگ سمت راست DAYA سایر فشار مستقیم لنگ دو لبه دایا مطبوعات دایا: با سکو و حصار ایمنی ، مناسب برای نگهداری کلاچ و تعویض روغن خنک کننده ، کمربند اصلی موتور شل و آسان تنظیم می شود و برای تعمیر و نگهداری بعدی راحت است . امن تر و راحت تر سایر مطبوعات سایر مطبوعات: بدون سیستم عامل تعمیر و نگهداری. تعمیر و نگهداری کلاچ ، تعویض روغن خنک کننده ، تنظیم شل تسمه موتور اصلی و غیره ...