مهر زنی

  • Stamping Die

    مهر زنی

    قالب مهر زنی نوعی تجهیزات مخصوص فرآیند است که در فرآیند مهر زنی سرد ، مواد (فلزی یا غیر فلزی) را به قطعات (یا محصولات نیمه تمام) تبدیل می کند که به آن قالب مهر زنی سرد گفته می شود (که معمولاً به عنوان قالب مهر زنی سرد معروف است). مهر زنی نوعی روش پردازش فشار است که از آن استفاده می کند