شش ربات محوری

  • Six Axis Robot Series

    سری شش ربات

    شش ربات سری ربات شش محور سری ربات JZJ50A-270 (100A270) 50KG شش محور سری ربات JZJ06A-090 6KG شش محور سری ربات JZJ10A-160 10KG شش محور سری ربات JZJ20A-180 20KG معرفی مختصر ربات کنترل اتوماتیک: 1. بارگذاری و ربات تخلیه دارای بار زیادی از چند کیلوگرم تا چند صد کیلوگرم است. 2. سرعت دویدن سریع و قابل تنظیم است. 3. اقدام انعطاف پذیر ، می تواند مدیریت پیچیده و ...