پرس مکانیکی دو لنگ جامد قاب (سری STE)

  • Solid Frame Double Crank Mechanical Press (STE series)

    پرس مکانیکی دو لنگ جامد قاب (سری STE)

    ویژگی های اصلی عملکرد: استحکام زیاد (تغییر شکل) بدنه و لغزنده 1/8000: تغییر شکل کوچک و مدت زمان ماندگاری دقت طولانی. از ترمز کلاچ مرطوب پنوماتیک (نوع یکپارچه) استفاده کنید: حفاظت از محیط زیست ، عدم آلودگی ، کم صدا بودن ، عمر طولانی. لغزنده مسیر راهنمای چهار گوشه و هشت طرفه را اتخاذ می کند ، که می تواند بار غیر عادی زیادی را حمل کند تا از ماندگاری طولانی مدت و پایدار دقت مهر زنی اطمینان حاصل کند. ریل راهنمای لغزنده "رفع فرکانس بالا" و ...